Crisismanager voor bedrijven

Misty Slopes

Verklaring

Crisis

Een kantelmoment waarbij een situatie snel escaleert en op verschillende vlakken schade toebrengt aan de organisatie en de stakeholders

Misty Slopes

Verklaring

Crisis

Managen of beheersen van een crisis door:

  • voor te bereiden

  • op te lossen

  • schade te herstellen

Management
 

AALSTERS DIALECT:

EEN KRIES KROIGEN

een inzinking krijgen

Covid - 19 bescherming voor uw bedrijf

Wat kan ik doen?

U wenst als directie begeleiding bij een correcte uniforme bescherming tegen de gevaren van covid-19 op vlak van gezondheid, logistiek of organisatie? U wil u identiteit behouden maar tegelijkertijd geen grote verliezen maken? Covid-19 bedreigt de toekomst van uw bedrijf? U vraagt zich af of mijn diensten als crisismanager alleen van toepassing zijn in één speciaal vakgebied?

 

Als crisismanager geef ik advies hoe men een beleidsbeslissing in kader van Covid-19 maakt en hoe men de strategie aanpast om het operationele luik te coördineren. Indeling van de infrastructuur, voorkomen van nutteloze uitgaven, herstructurering, communicatie en motivatie worden hoog in het vaandel gedragen. Als crisismanager kan ik terugvallen op mijn ervaring in de gezondheidszorg om ook in bedrijven die los staan van de gezondheidszorg de nodige hoeveelheid humaniteit en preventie in de weegschaal aan te bieden. Tijdens een crisis heeft u een basis nodig, dit basis management staat dan ook centraal en is de sleutel naar succesvol crisis management.

Een externe kan het verschil maken

Wat kan ik doen?

Heeft uw bedrijf interne problemen met de onderlinge organisatie structuur? Heeft een leidinggevende geen voeling met de werkvloer en problemen met zijn team? Krijgt u maar niet voldoende personeel aangeworven? Bent u niet in staat om personeel langer dan 2 jaar aan te houden? Ligt u als projectmanager in de clinch tussen werknemer en de vakbond? Is er geen vertrouwen meer tussen het personeel of tussen directie en de stakeholders? Bent u op zoek naar objectiviteit, bevestiging of een externe denkkracht?

Als crisismanager is het de taak om met de verschillende partijen te communiceren en een duidelijke doelstelling te formuleren en op tafel te leggen. Communicatie is de helft van het verhaal. Als extern persoon op zelfstandige basis val je buiten de hiërarchie van de organisatie en werk je voor de naam van je eigen bedrijf. De objectieve houding van de crisismanager geeft aan alle betrokken een zeker gevoel van kalmte, begrip en erkenning. Hetgeen men in tijden van crisis goed kan gebruiken

Nooit klaar - wel voorbereid

Wat kan ik doen?

Frankrijk, Nederland, Duitsland, ... doen het al

... en nu België nog!

Crisismanagement is niet meer toekomstmuziek voor elk bedrijf. Het jaar 2020 leert ons dat er nu nood is aan crisismanagement.

 

Als bedrijf heeft u nood aan preventie, preventie die ruimer gaat dan een preventieadviseur kan aanbieden. Heeft u noodplannen? Hoe zijn deze uitgewerkt? Wie wordt gecontacteerd? Is er een back-up? Hoe herken je deze mensen op de werkvloer? Wat wordt verwacht van bezoekers? Verwacht je hetzelfde van personeel? Wanneer wordt er gecommuniceerd en op welke manier? Hoe reageren vakbonden, stakeholders, milieuorganisaties, Test-aankoop, ...?

Zijn er risico analyses en worden deze effectief aangepakt? Worden er oefeningen georganiseerd? Hoe is de relatie met de overheid? 

Buiten noodplanning in een bedrijf heb je ook nog steeds business continuity management. De samenwerking tussen deze twee is cruciaal tijdens een crisis en valt onder het luik crisismanagement.

 

"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change"

- CHARLES DARWIN, 1809 -

 

Bedankt voor de inzending!