Het onthaal

01

Registratie

Inlezen van de elektronische ID kaart.

02

Controle

Controle van de afspraak/uitnodiging tot vaccinatie.

03

Doorverwijzing

Doorverwijzing naar de juiste nummer in de juiste vaccinatielijn.

Info over in welk loket u kan binnen geroepen worden.