Het vaccin

01

veiligheid

Er is slechts 1 type vaccin per vaccinatielijn en maximum 2 type's vaccin per centrum.

Toediening gebeurd door gekwalificeerd en goed opgeleid personeel.

02

Registratie

De toediening van het vaccin zal geregistreerd worden.

Een afspraak voor een tweede vaccin zal mee gegeven worden indien nodig.

U krijgt een vaccinatie kaartje

03

Begeleiding

Er zal een steward aanwezig zijn om u te helpen met aankleden of mobiliseren naar een wacht ruimte.