Ondersteuning WZC

Probleem A

Meerdere bewoners zijn vermoedelijk besmet met COVID-19

Probleem B

U heeft een grote personeelsuitval ten gevolge van de Covid-19 uitbraak

Probleem C

Directie dreigt de controle over de werking te verliezen en wil  managementondersteuning

A, B of C?

Stel een crisismanager aan! 

Kries in de pers

HLN schelderust
download
Schelderust
Nieuwsblad Schelderust
VRT Schelderust
images
FB Wetteren actueel Schelderust
schelderust (1)